အလုပ္သမား အေျခခံလစာ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္အညီ သတ္မွတ္အလုပ္သမားကိစၥ ေဆြးေႏြးပြဲ ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)
အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးျမင့္သိန္း၏ အမိန္႔ျဖင့္ လုပ္ငန္းတူ စက္ရံုမ်ားရွိ အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခခံ လုပ္ခလစာကို အခ်ိန္ပိုေၾကးမပါဘဲ အနိမ့္ဆံုး တလလွ်င္ ၅၆၇၀၀ က်ပ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းႏွင့္အညီ တေျပးညီ ခံစားခြင့္ရွိရန္ ယေန႔ ေၾကညာလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယေန႔ေန႔လယ္ ၁ နာရီက ရန္ကုန္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ စက္မႈဇုန္ ၁ စီမံခန္႔ခဲြေရးရုံးတြင္ က်င္းပသည့္ အဖဲြ႕အစည္း ဥပေဒႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အသိအျမင္ တိုးျမႇင့္ေရး ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ဒု ဝန္ႀကီး၏ အထက္ပါ ေၾကညာခ်က္ကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
အဆိုပါေဆြးေႏြးပဲြတြင္ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဦးေဆာင္၍ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ သပိတ္ေမွာက္ျခင္း၊ အျငင္းပြားျခင္း၊ တိုင္ၾကားျခင္း၊ စုေပါင္းေတာင္းဆိုမႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ထားျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားကို အဓိက ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ဒု၀န္ႀကီးက အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခခံ လုပ္ခလစာကို ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္း အတိုင္း တေျပးညီသတ္မွတ္ ရာတြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားက သေဘာတူညီရန္ႏွင့္ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ေပးရန္တို႔ကုိ စက္မႈဇုန္ ၁ စီမံခန္႔ခဲြေရးရံုး ဥကၠ႒ ဦးျမတ္လင္းတင့္က ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ စက္မႈဇုန္မ်ား လက္ေအာက္ရွိ စက္ရုံမ်ားအားလုံး လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု သိရသည္။
“အလုပ္ရွင္ေတြက ကိုယ့္စက္ရုံရဲ႕ အေျခအေနကုိ ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း ကုိင္တြယ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အားလုံးအဆင္ေျပ ႏိုင္မွာပါ” ဟု
အလုပ္သမားဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေသာင္းစိန္က ေျပာသည္။
အလုပ္သမားဥပေဒ ၁၄ ခ်က္တြင္ပါ၀င္သည့္ အခ်က္တခ်ိဳ႕ကုိ ေျပာင္းလဲရန္လည္း ၀န္ႀကီးက ေဆြးေႏြးထားၿပီး အလုပ္သမားမ်ား ပင္စင္ရရွိေရး၊ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ယာ ရရွိေရး တို႔ကိုလည္း ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု သိရသည္။
အလုပ္သမားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦး၀င္းလိႈင္က “အလုပ္အကိုင္နဲ႔ ကၽြမ္းက်င္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ ဥပေဒသစ္ကို အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ေရးထိုးဖို႔ လုပ္ထားတာရွိတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံအလုပ္သမားအဖဲြ႕အစည္း ဖဲြ႕စည္းထားရန္ လိုအပ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ သပိတ္ေမွာက္ျခင္း မျပဳမီ ၃ ရက္ ႀကိဳတင္ညိႇႏႈိင္းရန္၊ ညိႇႏိႈင္း၍ အဆင္မေျပမွသာ သပိတ္ေမွာက္ၾကရန္ အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္ရွင္တို႔ ႏွစ္ဘက္ ကုိယ္စားလွယ္ထားကာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ား အတိုင္း မလိုက္နာပါက
သပိတ္ေမွာက္ျခင္းကို တရားစြဲဆိုႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းပဲြသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ အလုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္ တဦးက “အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ နည္းဥပေဒ ေတြကုိ ေလ့လာခ်င္တာပါ။ အခုေဆြးေႏြးခ်က္ ေတြထဲမွာ ပါသလို ႏွစ္ဘက္ညိႇႏိႈင္းၿပီးမွ အေၾကာင္းၾကား သပိတ္ေမွာက္ ရမယ္ဆိုေတာ့ လုံး၀လက္မခံတဲ့၊ အေတြ႕မခံတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္နဲ႔ဆိုရင္ အလုပ္ရွင္ကို ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားဖို႔ ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ သူတို႔ဘက္ကုိ အခြင့္အေရးေပးသလို ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ေျပာသည္။
ေမလဆန္းမွ စတင္ကာ လိႈင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ၊ မဂၤလာဒုံႏွင့္ ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ စက္ရုံအမ်ားစုတြင္ အေျခခံလစာ တိ္ုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ေပးေရး ခြင့္ရက္ နစ္နာေၾကး၊ ကားခ၊ လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္မႈေလ်ာ္ေၾကး ေတာင္းဆိုမႈ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား အေျခခံကာ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။
ယေန႔က်င္းပသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အလုပ္သမ်ား စီမံခန္႔ခဲြေရးရံုး ဥက႒ ဦးျမတ္လင္းတင့္၊ အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေဇာ္ေဇာ္ဦး၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အလုပ္သမား ဆက္ဆံေရးရုံး ဦးစီးမႉး ဦၤးေသာင္းစိန္၊ အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးေအာင္ႏွင့္ စက္ရုံမ်ားမွ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မီဒီယာမ်ား တက္ေရာက္သည္။

No comments:

Post a Comment