စစ္ေတြ ၿမဳိ႕ေပၚရွိ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ရခုိင္ အေရး အစုိးရထံ ေတာင္းဆုိမည္

ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚခဲ႔ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္စစ္ေတြျမဳိ႕တြင္ ဂုိဏ္းေပါင္းစုံ ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ားကရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား အေရးကုိ အစုိးရထံေတာင္းဆုိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းစစ္ေတြျမဳိ႕ရွိ ၀ံလက္ေဖာင္ ေဒးရွင္းမွ ဦးသိန္းထြန္း ေအးက The Voice Weekly သုိ႔ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ဂုိဏ္းေပါင္းစုံမွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ စစ္ေတြျမဳိ႕ ဘုရားႀကီးအနီး က်ားရုပ္ေက်ာင္း တုိက္၌ ယေန႔ (ဇြန္လ ၁၇ရက္) တြင္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး ယင္းအစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အခ်က္သုံးခ်က္ကုိ အစုိးရ ထံတင္ျပ ေတာင္းဆုိသြား ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ အစည္း အေ၀းကုိ တက္ေရာက္ခဲ႔ေသာ ၄င္းက ဆုိသည္။


ယင္းအစည္း အေ၀း အခ်က္ သုံးခ်က္မွာ


၁။ စစ္ေတြျမဳိ႕တြင္ရွိေသာ ကုလား ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားကုိ စစ္ေတြၿမဳိ႕မွ အေ၀း တစ္ေနရာတြင္ ေနရာခ်ထားေပးပါ ရန္။


၂။ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္ရာႏွင္႔ ကုလား ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ား ေနထုိင္ရာ ေနရာၾကားတြင္ လုံျခဳံေရးအတြက္ တပ္ရင္းမ်ား ခ်ထားေပးပါရန္။


၃။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ေနထုိင္လွ်က္ရွိေသာ မြတ္ဆလင္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားအား နုိင္ငံသားစီစစ္ေရး ကတ္ျပား ရွိမရွိ စီစစ္ၿပီး မရွိသူမ်ားကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင္႔ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ မထားရန္။


တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းထြန္းေအးက ဆုိသည္။

No comments:

Post a Comment