ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၿဗိတိန္ ခရီးစဥ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥေရာပခရီးစဥ္အတြင္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေန ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္၊ အိမ္ေရွ႕မင္းသားခ်ားလ္တို႔ႏွင့္ သီးျခားစီ ေတြ႕ဆံုသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္၌
မိ္န့္ခြန္းေျပာၾကားမည္ By Eleven Media Group

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနာ္ေ၀နိုင္ငံ ေအာ္စလိုၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႕က က်င္းပသည့္ နိုဘယ္ဆုေပးပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (AFP Photo)
ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဥေရာပ ခရီးစဥ္အတြင္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔၌ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္  ေနထိုင္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္၊ အိမ္ေရွ႕မင္းသားခ်ားလ္တို႔ႏွင့္ သီးျခားစီ ေတြ႕ဆံု သြားမည္ျဖစ္ကာ ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။ 
ထို႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ခင္ပြန္း၊ သားႏွစ္ဦးတို႔ ႏွင့္ ႏွစ္အတန္ၾကာ ေနထိုင္ခဲ့သည့္  ေအာက္စဖို႔ဒ္ၿမိဳ႕သုိ႔ သြားေရာက္ကာ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ မ်ားက ေအာက္စဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး  ဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။
ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္စဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေဒါက္တာဘြဲ႕ ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္၊ အိမ္ေရွ႕မင္းသားခ်ားလ္တို႔ႏွင့္ သီးျခားစီ ေတြ႕ဆံုသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းအထိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနထိုင္ခဲ့ဖူးသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ နာမက်န္းျဖစ္ေနေသာ မိခင္ႀကီး ေဒၚခင္ၾကည္အား ျပဳစုရန္ ျမန္မာနိုင္ငံသုိ႔ ျပန္လာခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံတြင္ လူထုေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့ ၿပီးေနာက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ကာ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရး ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံမွ တစ္ဆင့္ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံသုိ႔ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံတြင္ U2 ေတးဂီတအဖြဲ႔၏ ဂုဏ္ျပဳေဖ်ာ္ေျဖပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ (Amnesty International) မွခ်ီးျမႇင့္ေသာ Ambassador of Conscience ဆုကို လက္ခံရယူခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ Dublin ၿမိဳ႕ေတာ္၏ လြတ္ေၿမာက္ေရးဆုကိုလည္း လက္ခံရယူခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ရွိေနစဥ္အတြင္း သမၼတ Michael D. Higgins ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္  U2 ေတးဂီတအဖြဲ႔အဆိုေတာ္ ဘိုႏို ၏ ကိုယ္ပိုင္ဂ်က္ေလယာဥ္ျဖင့္ အိုင္ယာလန္ ႏိုင္ငံသုိ႔ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံမွ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။
ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံတြင္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္က ရရွိခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုအတြက္ ႏိုဗယ္ မိန္႔ခြန္းကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆု ရရွိခဲ့စဥ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဆုကို ကိုယ္တိုင္ လက္ခံရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ခင္ပြန္း ႏွင့္ သားႏွစ္ဦးတို႔က သူ႔ကိုယ္စား ဆု လက္ခံရယူခဲ့ရသည္။
By Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment