ဆန္စပါးကုမၸဏီမ်ား လယ္သမားမ်ားကို ေငြထုတ္ေခ်းမႈ ရပ္မည္


  
l

ျမန္မာျပည္မွ လယ္စိုက္ကြင္းတခု
ျပည္တြင္း ဆန္စပါးအထူးျပဳ ကုမၸဏီမ်ားမွ တႏိုင္ငံလုံးရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့လွ်က္ရွိသည့္ ေခ်းေငြအကူအညီ အပါအ၀င္ ေထာက္ပ့ံမႈအားလုံးကို လာမည့္မိုးစပါးရာသီမွ
စတင္ကာ ရပ္ဆိုင္းေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
“အထူးျပဳကုမၸဏီေတြ ၉၀ ရာခိုင္ႏွႈန္းေက်ာ္က လာမယ့္ မိုးစပါးရာသီမွာ ေတာင္သူေတြကုိ လူမႈေရးအေနနဲ႔ လုပ္ေပးေနတဲ့ ေခ်းေငြအပါအ၀င္ သြင္းအားစု စက္ယႏၲရား အားလုံးကို ရပ္လိုက္ေတာ့မယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါး လုပ္ငန္းအသင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာသည္။
ေတာင္သူမ်ားက ေခ်းယူေငြမ်ား ျပည္လည္ေပးဆပ္မႈ နည္းေနျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္ ေငြထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္ရန္ လည္ပတ္မႈ မရွိျခင္း၊ ကမာၻ႔ဆန္ေစ်းကြက္တြင္ ျမန္မာ့ဆန္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ပဆန္တင္ပို႔မႈတြင္ ဆုံး႐ံႈးမႈမ်ားရွိေနျခင္း၊ ကုမၸဏီအမ်ားစုတြင္ တဲြဖက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ရမႈ မ်ားျပားေနျခင္းတို႔ အေပၚမူတည္ကာ အထူးျပဳကုမၸဏီမ်ားက လူမႈေရးလုပ္ငန္းတခုအျဖစ္ ရပ္တည္လုပ္ကိုင္လာခဲ့သည့္ ေခ်းေငြအပါအ၀င္ အကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ေနျခင္းကုိ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ကမာၻ႔ဆန္ေစ်းကြက္တြင္ ျမန္မာ့ဆန္ေစ်း ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ က်ဆင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္း ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားထံမွ ေစ်းျဖတ္၀ယ္ယူေသာ စပါးေစ်းႏႈန္းမွာလည္း ေစ်းက်ဆင္းကာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္ပင္ မကာမိေသာေၾကာင့္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေခ်းေငြကုိ ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။
“လယ္သမားေတြက အစိုးရေခ်းေငြတခုတည္းနဲ႔ ရပ္တည္ဖို႔ဆိုတာ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ လယ္သမားေတြအေပၚ အာမခံခ်က္ အေထာက္အပ့ံ တခုခုေပးႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္” ဟု ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေ၀ါၿမိဳ႕နယ္မွ လယ္သမားႀကီး ဦးဗ်ံက ေျပာသည္။
ေတာင္သူလယ္သမားတဦးလွ်င္ စပါးတဧက စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္မွာ ပွ်မ္းမွ် က်ပ္ ၃ သိန္းခန္႔ ကုန္က်ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ စပါး၀ယ္ယူမႈ ေစ်းႏႈန္းမွာ တင္း ၁၀၀ လွ်င္ က်ပ္ ၂ သိန္း ခြဲခန္႔သာ ေပါက္ေစ်းရွိေၾကာင္း သိရသည္။
လာမည့္ မိုးစပါးကာလတြင္ ေတာင္သူမ်ားအေပၚ အေထာက္အပ့ံေပးမည့္ ေခ်းေငြအပါအ၀င္ အားလံုး ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီးေနာက္ ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေခ်းေငြျပန္လည္ထုတ္ေပးေရး၊ မေပးေရးကုိ အထူးျပဳ ကုမၸဏီမ်ားအားလုံး စုေပါင္းေဆြးေႏြးကာ အေျဖထုတ္သြားမည္ဟု သိရွိရသည္။
အထူးျပဳကုမၸဏီမ်ားမွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေပၚ ေခ်းေငြအပါအ၀င္ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းမ်ားကုိ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ ၃ ႏွစ္ဆက္တိုက္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေတာင္သူမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ ထုတ္ေခ်းေပးထားသည့္ ေငြက်ပ္စုစုေပါင္း ဘီလီယံ ၁၀၀ ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ စပါးအေျခခံေစ်းႏႈန္း တသမတ္တည္း သတ္မွတ္ျခင္း၊ လယ္သမားမ်ားအား အေထာက္အပံံ့ေပးျခင္းမ်ားပါ၀င္မည့္ ဥပေဒတရပ္ကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးတင္ထြဋ္က လာမည့္ ဇူလိုင္လတြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုျပဳတင္သြင္းသြားမည္ဟု သိရွိရသည္။
ျမန္မာတႏိုင္ငံလုံးရွိ ဆန္စပါး အဓိက စိုက္ပ်ိဳးေသာ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လယ္ယာလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳသူ လယ္သမားဦးေရ စုစုေပါင္း သန္း ၃၀ ေက်ာ္ရွိသည္။

No comments:

Post a Comment