ေတာထဲသို႔ အင္ဥ ထြက္ရွာသည့္ အီတိုးထာ့ IDP တစ္ဦး ပစ္သတ္ခံရ


ဇြန္လ ၂၅ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား (ေကအိုင္စီ)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္အီတိုးထာ့ ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္(IDP)စခန္းမွ အသက္ (၄၈)ႏွစ္အရြယ္ ေစာကရီးမူးဆိုသူသည္ ေတာထဲသို႔ အင္ဥ(မႈိ) သြားရွာစားေနစဥ္ျမန္မာအစိုးရတပ္ (ခလရ-၁၉)၏ကိုၾကာ့ခို႔စခန္းအျခစိုက္ကန္႔သတ္
နယ္ေျမအတြင္းတြင္ ဇြန္လ(၁၃)ရက္ေန႔က ပစ္သတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟု အီတိုးထာ့ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။
အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာတြင္ အီတိုးထာ့၏ ေျမာက္ဘက္မွာ ေျခလ်င္ျဖင့္ တစ္နာရီေက်ာ္ ခရီးရွိၿပီးခလရ-၁၉အေျခစိုက္တပ္စခန္းႏွင့္ ကိုက္ ၁၀၀ ေက်ာ္အကြာတြင္တည္ရွိသည္ဟု ျပည္တြင္းကရင္ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီေပးေနသည့္ (Karen Office Relief Development-KORD)အဖြဲ႔မွ တာ၀န္ခံ ေစာေမာေလာက ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။
သူက “သူပစ္သတ္ခံရတဲ့ ေနရာက ျမန္မာတပ္စခန္းနဲ႔ ေတာ္ေတာ္နီးတယ္။ ကန္႔သတ္နယ္ေျမဆိုေတာ့ ပစ္လိုက္တယ္တဲ့ သေဘာပဲ။ ဒီလူက အရပ္၀တ္နဲ႔ဆိုေတာ့ အေ၀းကေန ျမင္ရင္ေတာ အရပ္သားဆိုတာ သိႏိုင္တယ္။ အခုက အေ၀းကေန ပစ္ထိၿပီး အနီးကပ္ ထပ္ပစ္တဲ့အသြင္ ေတြ႔ရတယ္။ ဘယ္ဘက္ မ်က္လံုးတဖက္ မရွိေတာ့ဘူး။”ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး-KNU တို႔၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလတြင္ အီတိုးထာ့ စခန္းရွိ လူမ်ားက ေ၀းလံသည့္ ေတာထဲသို႔ သြားေသာ္လည္း အႏၱရာယ္ႀကီးႀကီးမားမား ရွိမည္ဟု မယူဆဘဲ အင္ဥမ်ား ေပါက္ေနသည့္ယခုလို မိုးရာသီတြင္ ထိုကဲ့သို႔ အင္ဥမ်ား ရွာထြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။
“အဲဒီေန႔ အင္ဥရွာထြက္တာ ေစာကရီးမူးနဲ႔ အေဖာ္ႏွစ္ေယာက္ပါ။ အင္ဥေတြ ပိုရခ်င္တဲ့ေဇာနဲ႔ အေဖာ္ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အေရွ႕မွာသြားေတာ့ အပစ္ခံရတာပဲ။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔သံုးေယာက္ရဲ႕အေနာက္မွာ အမ်ဳိးသမီးတဖြဲ႔ရွိေသးတယ္။ ေသနတ္သံၾကားေတာ့ အားလံုး ထြက္ေျပးသြားၾကတယ္။”ဟု အီတိုးထာ့ ဒုကၡသည္တဦး၏ စကားကို ကိုးကား၍ ေစာေမာေလာက ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုသည္။
အီတိုးထာ့စခန္းရွိ လံုၿခံဳေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ပစ္သတ္ခံရသူ ေစာကရီးမူး၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို ဇြန္လ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ ရွာေတြ႔ၿပီး ၎ပစ္သတ္ခံရသည့္ေနရာ ေတာထဲ၌ပင္ ေျမျမွဳပ္သၿဂႋဳလ္ခဲ့သည္။
ပစ္သတ္ျခင္းခံရသည့္ ေစာကရီးမူးသည္ ဇနီးအပါအ၀င္ က်န္ရစ္သူ မိသားစု ၇ဦးရွိသည္ဟု သိရသည္။

No comments:

Post a Comment