ျမစ္ႀကီးနားျမိဳ ့ေရႀကီး စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ေ၇ာက္ေန


ကခ်င္ ျပည္နယ္ျမိဳ႕ေတာ္ ၊ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႔တြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရၾကီးမွူေၾကာင္႔
ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ စီတာပူမေနာ္ကြင္း (၂၅.၆.၂၀၁၂)ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၁း၃၀)
အခ်ိန္ ျမင္ရပံု။


ျမစ္ႀကီးနားျမိဳ႕ ျမစ္ေရႀကီးမူ ျဖစ္ပြားေနျပီး စိုးရိမ္ေရ အမွတ္ 1200cm တြင္ရိွရာ ယခု 1300cm သို႕ေရာက္ရွိ႕ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမိဳ႔အတြင္း သတိေပးေၾကညာေနပါသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္ေရသည္ ယေန႔ ဇြန္ ၂၅ ရက္တြင္ ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕သစ္ႀကီးရပ္ကြက္မွ အိမ္ေထာင္စု ၂၀ ခန္႔ (လူဦးေရ ၁၀၀ ခန္႔) ကို ေအာင္ေစရန္ေအာင္ဘုရားသုိ႔ ယာယီေျပာင္းေရြ႕ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမစ္ႀကီးနားျမိဳ႔တြင္ ၇ႏွစ္ တခါ ျမစ္ေရလ်ံမူျဖစ္ပြားရာ ၂၀၀၃ ႏွစ္အတြင္ ေနာက္ဆံုး ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment