ေဆးလိပ္ႏွင့္ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္းမ်ား သံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ လူေျခာက္သန္းေက်ာ္ သက္တမ္း မေစ့ခင္ေၾကြ

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂
 ေဆးလိပ္ႏွင့္ေဆးရြက္ႀကီး ထြက္ပစၥည္းမ်ား သံုးစြဲျခင္း ေၾကာင့္ႏွစ္စဥ္ ကမၻာေပၚတြင္ လူဦးေရေျခာက္သန္းေက်ာ္မွာ သက္တမ္းမကုန္မီေသဆံုးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။
 ေဆးလိပ္၊ ေဆးရြက္ႀကီးသံုးစြဲ မႈေၾကာင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာပိတ္ၿပီး ေလ ျဖတ္ျခင္း၊ ကင္ဆာအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္
အ ဆုတ္ေရာဂါအမ်ဳိးမ်ဳိး အပါ အဝင္ ေရာဂါမ်ဳိးစံုျဖစ္ပြားကာ အခ်ိန္မတိုင္ မီေသဆံုးျခင္းမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာ ေၾကာင္း အေထြေထြေရာဂါကုဆရာ ဝန္ ဦးစန္းေထြး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္းစီးကရက္ ဘူးမ်ားေပၚတြင္ က်န္းမာေရး သတိ ေပးခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္သည့္ အတုိင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ ေဆးလိပ္ႏွင့္ေဆးရြက္ႀကီး က္ပစၥည္း မ်ားကိုတိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ေၾကာ္ျငာျခင္းမျပဳရန္ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္း ေသာက္ သံုးမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားေသာ္လည္း လုိက္ နာမႈ အားနည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရ ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဖ သက္ခင္က ေမ ၃၁ ရက္ တြင္ ေန ျပည္ေတာ္၌က်င္းပသည့္ ၂ဝ၁၂ ကမၻာ့ေဆးလိပ္မေသာက္ ေရးေန႔၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအဝင္ အေရွ႕   ေတာင္အာရွေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ား၌ ေဆးလိပ္၊ ေဆးရြက္ႀကီးသံုးစြဲမႈ ျမင့္မားလ်က္ရွိၿပီး ေဆးလိပ္ေဆး ရြက္ႀကီးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေရာဂါျဖစ္ ပြားေသဆံုးမႈသည္လည္း တစ္ကမၻာ လံုးတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ ေသဆံုးမႈ ၏ ေလးပံုတစ္ပံုခန္႔ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္အရ သိရသည္။”ေဆးလိပ္က ေသာက္သံုးသူ ေရာ၊ အနီးအနားကသူေတြအတြက္ ပါ က်န္းမာေရးထိခိုက္ႏုိင္တယ္။ ကိုယ္တိုင္မေသာက္ဘူးဆိုေပမယ့္ ေဆးလိပ္ေငြ႕႐ွဴ႐ႈိက္မိတဲ့သူမွာပါ ေရာဂါျဖစ္ပြားလြယ္တယ္။ အထူး သျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ သူတစ္ပါးရဲ႕ေဆးလိပ္ေငြ႕ ႐ွဴ႐ႈိက္မိ တဲ့အတြက္ မိခင္ေရာကေလးပါ အလြန္ထိခိုက္ႏုိင္တယ္ဆုိတာ သတိ ျပဳေစလုိတယ္” ဟုအ ထက္ပါ ဆရာ ဝန္ကေျပာသည္။အမ်ားျပည္သူတို႔ သူတစ္ပါး ေဆးလိပ္ေငြ႕႐ွဴ႐ႈိက္ရသည့္ အႏၲ ရာယ္မွ ကင္းေဝးေစရန္အတြက္ ေဆးလိပ္လံုးဝေသာက္ခြင့္မရွိသည့္   ေနရာမ်ား အကန္႔အသတ္ႏွင့္ ေဆး လိပ္ေသာက္ခြင့္ရွိသည့္ သီးသန္႔ ေနရာမ်ားကို ေဆးလိပ္ႏွင့္ေဆးရြက္ ႀကီးထြက္ ပစၥည္းေသာက္သံုးမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒတြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ားအရ သိရသည္။ယင္းသို႔ေသာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံပိုင္႐ံုး၊ ဌာန၊ အေဆာက္အအံုႏွင့္ အဝန္း အဝိုင္းမ်ားအတြင္း ေဆးလိပ္ ေသာက္ျခင္းႏွင့္ကြမ္းစားျခင္းကို တင္းက်ပ္စြာ တားျမစ္ရန္၊ အေလး ထားလုိက္နာရန္ႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ကို လည္း တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ထား ေၾကာင္း ယင္းအခမ္းအနား၌ ေဒါက္ တာေဖသက္ခင္က ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
ခ်စ္ဆုေဆြ

No comments:

Post a Comment