လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕ေတာ့မည္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မစမီ ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု - Reuters)
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မစမီ ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု – Reuters)
အစုိးရအဆက္ဆက္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကုိ အေရးယူရန္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၅ ဦးပါ၀င္ေသာ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မရွင္တရပ္ကုိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဖြဲ႕စည္းသြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္ေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ မၾကာမီ ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္လကုန္တြင္ ဥပေဒအျဖစ္ ထြက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းဥပေဒအရ အဖြြဲ႕၀င္ ၁၅ ဦးပါ၀င္ေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မရွင္ တရပ္ကုိ သမၼတက

တာ၀န္ယူ ဖြဲ႕စည္းရမည္ျဖစ္ကာ သမၼတက အဆိုျပဳသူ ၅ ဦး၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အဆုိျပဳသူ ၅ ဦး၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က အဆိုျပဳသူ ၅ ဦးတို႔ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ေကာ္မရွင္အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ ၅ ဦး အဆုိျပဳ ေပးရမည္ျဖစ္ရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အဆုိျပဳႏုိင္ေျခ မ်ားၿပီး ၎အေနျဖင့္ ယင္းေကာ္မရွင္တြင္ ဦးေဆာင္ေနရာမွ ပါ၀င္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကသည္။
“လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေတြက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မရွင္အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ ၅ ဦးစီ အဆုိျပဳရမယ္လို႔ ဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ အဲဒီေကာ္မရွင္မွာ ပါ၀င္ဖို႔ အလားအလာ အမ်ားဆုံးနဲ႔
ဦးေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ ေနရမယ့္ အေျခအေန ေတြ႕ေနရပါတယ္” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တဦးက ဆုိသည္။
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရး ဥပေဒ အတည္ျပဳၿပီးလွ်င္ ဥပေဒအသက္၀င္ေရး အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ေျပာသည္။
“ဥပေဒ အသက္၀င္ဖို႔ ဆိုတာကလည္း တကယ္ အသက္၀င္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္တဲ့သူေတြ ပါမွျဖစ္တာ။ ေနာက္ၿပီး လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ တုိက္ဖ်က္မယ့္ ေကာ္မရွင္မွာ ပါမယ့္သူေတြ ကုိယ္တုိင္ကလည္း အရင္က နာမည္ပ်က္ မရွိမွ ဒီေကာ္မရွင္က အဓိပၸာယ္ရွိမွာ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိး ဒီေကာ္မရွင္မွာ ဦးေဆာင္မယ္ဆုိရင္ အင္မတန္မွ အလားအလာ ေကာင္းတယ္။ တုိင္းျပည္အတြက္ အဂတိ လိုက္စားမႈေတြ ပေပ်ာက္သြားႏုိင္ဖို႔ လမ္းစ ျမင္ႏိုင္တာေပါ့” ဟု ႏုိင္ငံေရးသမား တဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာေစာႏုိင္က ဆုိသည္။
လက္ရွိ အေျခအေနအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာဝန္ယူထားေၾကာင္း၊ ယင္း ေကာ္မတီ၏ အဓိကတာ၀န္မွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တရားေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားအၾကား တရားဥပေဒႏွင့္အညီ က်င့္သံုးေနထိုင္မႈ ရွိေစရန္ ၾကပ္မတ္ ထိန္းေက်ာင္းကာ တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ ရရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္ လုိက္ၿပီျဖစ္သည္။
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရး ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ အစုိးရ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သမၼတက ခန္႔အပ္ထားေသာ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးရာထူး ရရွိထားသူမ်ားသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္အျပင္ ေငြဒဏ္ ခ်မွတ္ႏုိင္သည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း အရာရွိမ်ားအပါအ၀င္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိ အာဏာရွိသူမ်ား အက်င့္ပ်က္ျခစားပါက ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ႏွင့္ေငြဒဏ္၊ သာမန္ ေအာက္ေျခ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥဆက္ႏႊယ္ေနသူမ်ား အက်င့္ပ်က္ျခစားလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္အျပင္ ေငြဒဏ္ကုိ လည္းေကာင္း ပုဒ္မ ၅၄၊ ပုဒ္မ ၅၅၊ ပုဒ္မ ၅၆ တုိ႔တြင္ အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အစုိးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား စီးပြားေရးႏွင့္ ပုိင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားကာ တရား၀င္ တင္ျပၾကရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္ရာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရး ပထမအဆင့္ ေျခလွမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရးအသုိင္းအ၀န္းက ေျပာဆိုၾကသည္။

No comments:

Post a Comment