လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ လူထု ႏွင့္ ခရုိင္ဗကသ အေခါင္းတု (၃) ခု မီးရိႈ႕ျပီး ဆႏၵျပ

၅-၉-၂၀၁၂ ရက္ေန႔ ၂ နာရီခန္႔တြင္ တရုတ္ ၀မ္ေပါင္ကုမၼဏီႏွင့္ စီးပြားေရး ဦးပုိင္လီမီတက္ ပူးေပါင္း လုပ္ကုိင္သည့္ လက္ပန္း ေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ စီမံကိန္း အတြက္ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၀က္ေမွးေက်းရြာ၊ ဆည္တည္း ေက်းရြာမ်ားရွိ မတရား သိမ္းပုိက္ခံ ထားရသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားအား ျပန္လည္ ရရွိေရး အတြက္ ေတာင္သူ လယ္သမား ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္ပြဲတြင္ ခရုိင္ဗကသ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း လာေရာက္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ရာ ပုဒ္မ ၁၄၄၊ ဦးပုိင္၊ ဦးတရုတ္ႀကီး အမည္မ်ားျဖင့္ လူေသအေခါင္း (၃)ေခါင္း ပုံတူျပဳလုပ္ၿပီး မီးရႈိ႕ ေျမျမဳပ္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ ေတာင္သူလယ္သမား ေက်းရြာ သူေက်းရြာ သားမ်ား ငါးေထာင္ခန္႔ျဖင့္ က်င္းပခဲ့သည္။  သတင္း- ဓါတ္ပုံ Aung Nay Myo Facebook
လူထုေရွ႕ကေန အႏၱရယ္ကုိ ရင္စည္းခံမယ့္ ေက်ာင္းသားမ်ား (ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၀က္ေမွးေက်းရြာ၊ ဆည္တည္းေက်းရြာမ်ားရွိ မတရားသိမ္းပုိက္ခံထားရသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားအား တရုတ္၀မ္ေပါင္ကုမၼဏီႏွင့္ စီးပြားေရးဦးပုိင္လီမီတက္မွ ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ေတာင္သူလယ္သမား ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲတြင္ ခရုိင္ဗကသ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း လာေရာက္ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ၾကစဥ္ ၅-၉-၂၀၁၂ ရက္ေန႔ ၂ နာရီခန္႔) သတင္း- ဓါတ္ပုံ Aung Nay Myo Facebook
မဟုတ္တာ လုပ္တဲ့သူေတြမ်ား ေျပာပါတယ္။ ကင္မရာ မွန္ေျပာင္း သူတုိ႔ဘက္ကုိ ထုိးခ်ိန္းလုိက္တာနဲက ဒုိင္ေတြနဲ႕ကုိ ကာၾကေတာ့တာပဲ။ ေသနတ္နဲ႕ ခ်ိန္းတယ္မ်ား ထင္ေနတာလား မသိဘူး။ (ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၀က္ေမွးေက်းရြာ၊ ဆည္တည္းေက်းရြာမ်ားရွိ မတရားသိမ္းပုိက္ခံထားရသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားအား တရုတ္၀မ္ေပါင္ကုမၼဏီႏွင့္ စီးပြားေရးဦးပုိင္လီမီတက္မွ ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ေတာင္သူလယ္သမား ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲတြင္ ခရုိင္ဗကသ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း လာေရာက္ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ၾကစဥ္ ၅-၉-၂၀၁၂ ရက္ေန႔ ၂ နာရီခန္႔) သတင္း- ဓါတ္ပုံ Aung Nay Myo FacebookNo comments:

Post a Comment