ထုိင္းႏိုင္ငံေရာက္ ယာယီျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား ျပန္လာပါက အကူအညီေပးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား အဆင့္သင့္ ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း သိရ

ha-21-1-10

ထိုင္းႏိုင္ငံ မဟာခ်ိဳင္ရွိ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား စိ္စစ္ေရးရံုးအားေတြ႕ရစဥ္
ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနေသာ ယာယီျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား ျပန္လာပါက အကူအညီေပးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား အဆင့္သင့္ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးထံမွ သိရသည္။ ထုိသုိ႔ အကူအညီေပးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေနရပ္သုိ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေနထုိင္ခြင့္ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ေပးသြားရန္အတြက္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ အဆုိပါကိစၥမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ဘက္ဂ်က္ရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။
"ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ျမန္မာလုပ္သားေတြ ျပန္လာရင္ ကုိယ့္ဌာေန ကုိယ္ေနရပ္ကုိ ျပန္လည္ပုိ႔ေပးတာတုိ႔၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းေတြအတြက္ အကူအညီေပးတာတုိ႔၊ ေနာက္ၿပီး သူတုိ႔၀င္လာတဲ့အခါ ေနထုိင္ႏုိင္ခြင့္ေတြကုိ အျခားဌာနေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာပါ" ဟု လူမႈ၀န္ထမ္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ႀကားေရးမွဴး ဦးသန္းထြဋ္ေဆြမွ ေျပာသည္။
လက္ရွိတြင္ ထုိင္းေရာက္ ယာယီျမန္မာႏုိင္ငံ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေရႊေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ၃ လ သက္တမ္းရွိ မွတ္ပုံတင္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ စီစဥ္လ်က္သာရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။
သုိ႔ေသာ္ ယာယီႏုိင္ငံကူလက္မွတ္မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေငြႏႈန္းထားထက္ မ်ားစြာပုိေပးေနရၿပီး အဆုိပါ ယာယီႏုိင္ငံကူလက္မွတ္အတြက္လည္း ညိႇႏႈိင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
လက္ရွိ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ၃ သန္း၀န္က်င္ခန္႔ ရွိေနၿပီး အမ်ားစုမွာ တစ္ေန႔လွ်င္ ၀င္ေငြက်ပ္ ၄၀၀၀ မွ ၈၀၀၀ ထိ ရရွိႀကေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment