ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေတာင္ကိုရီးယားခရီးစဥ္အတြင္း သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူ ပက္ဂြန္းေဟးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသြားမည္

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္အထိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ ရက္တြင္ ဟိုႏိုလူလူၿမိဳ႕၌ ဟာ၀ိုင္ယီ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ဟာ၀ိုင္ယီေရာက္ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ သီးျခားစီေတြ႔ဆံုမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္တြင္ ဟိုႏိုလူလူၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည့္ ႐ိုထရီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ (Rotary Peace Forum) သို႔ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည္ ျဖစ္ၿပီး ဟာ၀ိုင္ယီၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု (Hawaii Peace Award) ကို လက္ခံရယူမည္ ျဖစ္သည္။
ဆက္လက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕၌ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ လီေျမာင္ဘတ္ႏွင့္ သမၼတသစ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရေသာ မစၥ ပက္ဂြန္းေဟးတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ႏိုဗယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၁၃ အထူးအိုလံပစ္ပြဲဖြင့္ပြဲသို႔လည္း တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္တြင္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးထိပ္သီး ညီလာခံ (Global Development Summit) သို႔ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေမ ၁၈ ေဖာင္ေဒးရွင္းညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ကြမ္က်ဴးဆုကို လကခံရယူမည္ျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္တြင္ ဆိုးလ္အမ်ဳိးသား တကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား၍ ညေနပိုင္းတြင္ ကိုရီးယားေရာက္ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
အဆိုပါ အေမရိကန္-ေတာင္ကိုရီးယား ခရီးစဥ္သည္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုး ျပည္ပခရီးစဥ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment