သက္လတ္ပုိင္း အရြယ္တြင္ တစ္ေန႕ ေကာ္ဖီသံုးခြက္ ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ ပုိမုိ အသက္ ရွည္လာႏုိင္ဖြယ္ ရွိ

မြန္ႀကီး
ေကာ္ဖီ ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ႏုိင္ဖြယ္ ရွိ၊ မရွိ ဆုိသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပညာရွင္ မ်ားက အျငင္းပြားလ်က္ ရွိေနေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုး ေလ့လာမႈ အရ ေကာ္ဖီ ေသာက္သံုးျခင္းသည္ အသက္ကုိ ပုိမုိ ရွည္ေစ ႏိုင္သည္ကုိ သိပၸံ ပညာရွင္မ်ားက ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
လူ ၅ဝဝဝဝဝ ခန္႔အား ေလ့လာမႈ တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ၌ ေကာ္ဖီမ်ားမ်ား ေသာက္သံုးသူ မ်ားသည္ ေသဆံုးမႈ အႏၲရာယ္ ေလ်ာ့က် လာသည္ကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ကဖင္းဓာတ္ အလြန္အကြၽံ သံုးစြဲသူ မ်ားသည္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ ႏုိင္ေသာ္လည္း ေလ့လာမႈအရ ေကာ္ဖီ မ်ားမ်ား ေသာက္သံုးသူ မ်ားသည္ ႏွလံုးေရာဂါ၊ အသက္႐ွဴ လမ္းေၾကာင္း ေရာ ဂါ၊ ေလျဖတ္ျခင္း၊ ဒဏ္ရာ အနာတရ ျဖစ္ျခင္းမ်ား၊ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရမႈမ်ား၊  ဆီးခ်ဳိ ေရာဂါႏွင့္ အျခား ကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးႏုိင္သည့္ အလား အလာ နည္းပါးသည္ကုိ ေတြ႕ရွိ ခဲ့သည္။
သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့သူ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသား ကင္ဆာဌာနမွ ေဒါက္တာ နီယယ္ဖရီးမန္းက တစ္ေန႔လွ်င္ ေကာ္ဖီႏွစ္ခြက္ သုိ႔မဟုတ္ သံုးခြက္ ေသာက္သံုးသူ မ်ားသည္ အနည္းငယ္ အက်ဳိး ခံစားရေသာ္ လည္း တစ္ေန႔ ေကာ္ဖီ ေျခာက္ခြက္ထက္ ပုိမုိေသာက္ေသာ သူမ်ားမွာ တစ္စံုတစ္ရာမွ် အက်ဳိး ပုိမုိခံစား ရဖြယ္ မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အသက္ ၅ဝ မွ ၇ဝ အၾကားရွိ လူမ်ားကုိ ၁၂ ႏွစ္ၾကာ ေလ့လာ စမ္းသပ္ မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွ ေကာ္ဖီ ေသာက္ျခင္း၏ အလားအလာ မ်ားကုိ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ ရ သည္။ ေကာ္ဖီ ေသာက္သံုးသူ မ်ား၏ အဓိက အတားအဆီးမွာ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေလ့လာမႈ အရ ေကာ္ဖီ ေသာက္သူမ်ားသည္ ေဆးလိပ္ အလြန္အ ကြၽံ ေသာက္သံုး တတ္ၾကၿပီး ၎အခ်က္က အသက္ အႏၲရာယ္ကုိ ထိခိုက္ ေစႏုိင္ေၾကာင္း  ေဒါက္တာ ဖရီးမန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထုိ႔အျပင္ ေကာ္ဖီ ေသာက္ျခင္းသည္ အရက္ ပုိမုိ ေသာက္သံုးျခင္း၊ အနီေရာင္ ရွိသည့္ အသားမ်ားကုိ ပုိမုိ စားသံုးျခင္းႏွင့္ အထုိင္မ်ားေသာ ေနထုိင္မႈ ပံုစံမ်ားကဲ့သုိ႔ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ ေစႏုိင္သည့္ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၿပီး ထုိကဲ့သုိ႔ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား အားလံုးသည္ ေသဆံုးမႈ အႏၲရာယ္ကုိ ျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ စပ္ေနေၾကာင္း ေလ့လာမႈ အရ သိရွိ ရသည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း သုေတသန ျပဳလုပ္မႈတြင္ ေကာ္ဖီက ေသဆံုးမႈကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ ေလ်ာ့က်ေစသည္ ဆုိသည့္ အခ်က္ကုိ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ေဒါက္တာ ဖရီးမန္းႏွင့္ အဖြဲ႕က ကဖင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ တြန္းလွန္ ဖယ္ရွားႏုိင္သည့္ ဓာတုပစၥည္း မ်ားကုိ ဖယ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ ေနာက္ထပ္ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ ေတာင္း ဆုိထားသည္။
ေကာ္ဖီသည္ ေသြးဖိအားကုိ အက်ဳိး သက္ေရာက္ ေစႏုိင္ၿပီး ေကာ္ဖီတြင္ ပါရွိသည့္ ျဒပ္ေပါင္းပစၥည္း မ်ားက လည္း အေရးပါေၾကာင္းႏွင့္ သာမန္ ေကာ္ဖီ၌ ကဖင္းဓာတ္ ဖယ္ထုတ္ ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားထက္ တစ္စံုတစ္ ရာ အက်ဳိးေက်းဇူး ပုိမုိ ရရွိျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဆုိသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာစိစစ္၍ ခက္ခဲေန ေသးေၾကာင္း ေဒါက္တာ ဖရီးမန္းက ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခု ေတြ႕ရွိခ်က္ အသစ္က ေကာ္ဖီ ခ်စ္သူမ်ား အတြက္ ေက်နပ္စရာ ေကာင္းေသာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။   ။

No comments:

Post a Comment