လမ္းေလွ်ာက္ပါက ရုတ္တရက္ ေလျဖတ္ျခင္းမွ ကင္းေ၀ႏိုင္


ေန႔စဥ္ နာရီ၀က္ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း အေလ့အက်င့္ကို ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေပးပါက ရုတ္တရက္ ေလျဖတ္ျခင္းမွ ကင္းေ၀ေစႏိုင္ေၾကာင္း ျဗိတိသွ် ေဆးသိပၸံပညာရွင္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အထူးသျဖင့္ ေန႔စဥ္ နံနက္ပိုင္း နာရီ၀က္ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းေၾကာင့္ ႏွလံုးက်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳသည့္အျပင္ ခႏၶာကိုယ္ ေသြးလည္ပတ္မႈ ေကာင္းမြန္ေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေသြးအတြင္း အဆိပ္ဓာတ္ထြက္မႈကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေဆးသိပၸံ ပညာရွင္မ်ားက ထပ္မံ ေျပာၾကားသည္။

ညအခ်ိန္တြင္ အိပ္စက္အနားယူထားျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား လႈပ္ရွားမႈ ျငိမ္သက္ခဲ့သျဖင့္ နံနက္ပိုင္း အိပ္ရာထခ်ိန္၌ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းမွာ အေကာင္းဆံုး ေလ့က်င့္ခန္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

နံနက္ပိုင္း လမ္းေလွ်ာက္မႈေၾကာင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာမ်ား လန္းဆန္းခိုင္မာျပီး ႏွလံုး၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳေစႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း အဆိုပါ ေဆးသိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မင္းေစာထက္

No comments:

Post a Comment