ေယာဂက်င့္စဥ္နွင့္အသက္ရွဴၿခင္း...By.Nan Su Kay swan


ေယာဂက်င့္စဥ္နွင့္ အသက္ရွဴသည့္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွၾကသည္။
အေကာင္းဆံုးအသက္ရွဴနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးထဲမွသည္
ေလကို၀၀နွွင့္ အခ်ိန္ၾကာၾကာရွဴၿခင္းသည္အေကာင္းဆံုးနည္းတစ္နည္းျဖစ္သည္။
ေလကို၀၀နွွင့္ အခ်ိန္ၾကာၾကာရွဴၿခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးမွာအဆုတ္ထဲတြင္က်န္ရိွေနေသာ
ေလအေဟာင္းကိုပယ္ထုတ္ေပးျပီး ေကာင္းေသာေလသည္ ခႏၶာကိုယ္ထဲသို့ ၀င္ေရာက္နိုင္စြမ္းမ်ား
သထက္မ်ားေလ ခႏၶာကိုယ္ ပိုမို၍အက်ိဳးရိွေလျဖစ္ပါသည္။
အသက္ရွဴနည္းကို အထူးသတိျပဴျပီး
ေသခ်ာက်င့္ယူရပါမည္။ေလကိုအခ်ိန္ၾကာၾကာနွင့္
၀၀ရွဴသြင္းျပီး ေသခ်ာက်င့္ယူရပါမည္။
ေလကိုအခ်ိန္ၾကာၾကာနွင့္၀၀ရွဴထုတ္ၿခင္းနည္းကိုတဆင့္ထက္္တဆင့္
တိုးတတ္ေအာင္ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ရွဴသြင္းေလနွင့္ရွဴထုတ္ေလကို
က်င့္သားရသြားလ်ွင္ေနာက္ပိုင္းရွဴထုတ္
ေသာေလကိုပို၍အခ်ိန္ခ်ိန္ၾကာၾကာရွဴထုတ္ေပးပါ။ အသက္ရွဴနည္း ( မိနစ္ကို
အၾကိမ္ ၅ ၾကိမ္ထိရွဴေပးၿခင္း )
မွန္မွန္ရွဴေပးၿခင္း ( အသက္ရွဴသြင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ ၈ စကၠန့္ၾကာျပီး
ၾကားထဲမွာ ၄ စကၠန့္ အသက္ေအာင့္ထား
ျပီး အသက္ရွဴထုတ္သည့္အခ်ိန္ ၈ စကၠန့္ျပဳလုပ္ျပီး ၄ စကၠန့္အသက္ေအာင့္ထားေပးပါ )
အသက္ကိုေျဖးေျဖးမွန္မွန္ ရွဴေပးၿခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးမွာ
ခႏၶာကိုယ္အပူအေအးမွ်တေစျပီး
ေသြးေလမွန္ေစသည္။ နွလံုးကိုလည္းအနားေပးရာေရာက္ပါသည္။
နွလံုးေသြးသန့္ေစျပီး အဆိပ္ေျဖေပးရာေရာက္ပါသည္။
ေသြးထဲမွာအဆိပ္ေျဖေပးရာေရာက္ပါသည္။
ေသြးထဲမွအဆိပ္အေတာက္ကို စစ္ေပးၿခင္း ေအာက္ဆီဂ်င္ေကာင္းေကာင္းရရိွေစၿခင္း
နွလံုးခုန္ႏွုန္းကိုတစ္မိနစ္ကို အၾကိမ္ ၇၀ ခုန္ေပးၿခင္းမွ ၄၀ ( သို့ ) ၃၀ ခုန္ၿခင္း ေၾကာင့္
နွလံုးကို အနားေပးရာေရာက္ပါသည္။
ထို့ေၾကာင့္ေလကို ၀၀ရွဴသြင္းၿခင္းနွင့္ ၀၀ရွဴထုတ္ၿခင္းသည္
ခႏၶာကိုယ္နွင့္ နွလံုးခ်ိဳ့ယြင္းမႈကိုကာကြယ္ေပးျပီး
ေသြးဖိအားမွန္ေစသည္။
စိတ္ဖိစီးမႈကိုသက္သာေစျပီး စိတ္နွင့္ရုပ္ကို သိသိသာသာၾကည္လင္ေပါ့ပါးေစပါသည္။
လူ၏စိတ္အာရံုသည္ အသက္ရွဴၿခင္းနွင့္ အျမဲတမ္းပတ္သက္မႈ႕ရိွေနသည္။
မိမိကိုယ္ကိုသတိထား ပံုမွန္လူေနမႈဘ၀တြင္ သတိထားျပီး ဘယ္အခ်ိန္တြင္ဘယ္လို
အသက္ရွဴေနတာကိုေလ့လာၾကည့္ပါ စိတ္အာရံုသိမ္ေမြ႕နူးညံ့ျပီး ေနၾကည့္တဲ့အခ်ိန္တြင္
မိမိ၏္၀င္ေလထြက္ေလသည္ရွည္ရွည္နွင့္မွန္မွန္ျဖစ္ေနသည္ကို သတိထားမိၾကမွာပါ။ေဒါသျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္
စိတ္တိုေနတဲ့အခ်ိန္တြင္အသက္ရွဴၿခင္းသည္ပံုမွန္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အသက္ကိုေအာင့္ထားမိမယ္ ျမန္ျမန္ရွဴမိေနမယ္ကိုသတိထားမိၾကမွာပါ။
အသက္ရွဴမမွနကန္ၿခင္း၊အာရံုမ်ားကိုေနွာက္လာျပီး
စိတ္မၾကည့္လင္နိုင္ေတာ့ပါ။ တစ္ခါတစ္ေလအသက္ရွဴမ၀သလိုမ်ိဳး လည္းခံစားၾကရမွာပါ
အာရံုအတတ္အက်မ်ားမႈေၾကာင့္ အသက္ရွဴၿခင္းသည္ မမွန္မကန္ေသာေၾကာင့္ cellမ်ားပ်က္စီးခ်င္း၊
အာရံုေၾကာမ်ားပ်က္စီးၿခင္း၊ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားၿခင္း ထိတ္လန့္တတ္ၿခင္းသမာဓိအားနည္းၿခင္း
စိတ္တိုစိတ္ေနွာက္လြယ္ၿခင္း ဦးေနွာက္အာရံုေၾကာကို
ထိခိုက္အႏၱရာယ္ေစၿခင္းမ်ားကိုျဖစ္ေစနိုင္သည္ကို သတိမထားခဲ့မိၾကပါ။
အထူးသျဖင့္ အိပ္မေပ်ာ္တဲ့ ေ၀ဒနာရွင္
ထိတ္လန့္စိတ္ေနွာက္လြယ္သည့္ေ၀ဒနာရွင္၊ထိတ္လန့္စိတ္ေနွာက္လြယ္သည့္ေ၀ဒနာရွင္၊
စိတ္လႈပ္ရွားလြယ္သည့္ေ၀ဒနာရွင္မ်ားသည္အသက္ရွဴေလ့က်င့္ခန္းကိုပိုလုပ္သင့္သည္။
အသက္ကိုရွည္ရွည္နွင့္၀၀ရွဴေပးၿခင္းသည္ စိတ္ကိုတည္ျငိမ္ေစျပီး
သမာဓိအားလဲေကာင္းလာေစသည္။
ဦးေနွာက္ကိုလည္းၾကည္လင္ေစသည္။အထူးသတိျပဴရမည့္အခ်က္သည္အစပိုင္းစေလ့က်င့္ခ်ိန္တြင္
အနည္းငယ္မ်ွသာ ျပဴလုပ္သင့္သည္။ တျဖည္းျဖည္းနွင့္ပံုမွန္ျဖစ္သြားမွသာ
အေခါက္ေရတိုးျပီးျပဳလုပ္ေပးပါ
က်င့္သားမရေသးဘဲမ်ားမ်ားေလ့က်င့္ေပးမႈေၾကာင့္ ေခါင္းမူးၿခင္း
ေအာ့အန္ခ်င္သလိုျဖစ္ၿခင္းမ်ားျဖစ္နိုင္သည္။
သတိထားျပီးျဖည္းျဖည္းနွင့္မွန္မွန္ျပဳလုပ္ေပး၍တစ္ရက္ထက္တစ္ရက္ပိုပိုတိုးျပီးျပဳလုပ္ေပးပါ။
ေနာက္ပိုင္းအက်င့္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးပါ။ အခ်ိန္ရတိုင္း
အသက္ရွဴေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ေပးပါ၊
အက်ိဳးထူးမ်ားခံစားရပါလိမ့္မည္။ အသက္ရွဴၿခင္းသည္ ေမြးကတည္းကပါလာခဲ့ေသာသဘာ၀တရားေတြပါ
အစာအိမ္ကို အဟာရမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ေပးရသလို
အဆုတ္ကိုလည္းေလေကာင္းေလသန့္မ်ားလံုေလာက္ေအာင္ရွဴသြင္းထုတ္ရွဴေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။                                                                                                                                                                                                                                                                                                             စာေရးသူ.... နန္းဆုေကဆြမ္

No comments:

Post a Comment