္ပထမ ဆုခူးခဲ့သူ ဒရမ္သမားေလး


မႀကည့္မိရင္ တေခတ္ေနာက္က်သြားမယ္၊ ဒီလုိေတာ္တဲ့ကေလးမ်ိဳးဆုိ အေမေတြ အတြက္ ဗုိက္အခါတရာမက အနာခံျပီး ေမြးဖုိ႔ ၀န္ေလးမယ္ မထင္ပါဘူး....က်ေနာ္လညး္ ဒီကေလးမ်ိဳး လုိခ်င္တယ္..ဟဟ..

No comments:

Post a Comment