ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီ ၃၀၀ ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ညီလာခံ တက္မည္


  

ရန္ကုန္ (မဇၥ်ိမ) ။        ။ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္းလိုက္ ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး က်င္းပမည့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားေသာ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီ ၃ဝဝ နီးပါးမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကမည္ဟု သိရသည္။

New Myanmar Investment Summit 2012 ကို ဇြန္လ ၂ဝ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၁ ရက္ေန႔ တုိ႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ပတ္ခ္႐ုိင္ရယ္ ေဟာ္တယ္၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီစဥ္က်င္းပမည့္ စကၤာပူ အေျခစုိက္ Centre for Management Technology (CMT) ကုမၸဏီမွ အဆင့္ျမင့္ အရာရိွတဦးက ေျပာၾကားသည္။
newmyanmarinvestmentsummit2012
“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖုိ႔ စိတ္ဝင္စားတဲ့ က႑စုံ၊ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံက ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီ ၃ဝဝ နီးပါးက ကုိယ္စားလွယ္
ေတြ တက္ေရာက္လာပါလိမ့္မယ္။ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္၊ ကေနဒါ၊ ဂ်ပန္၊ အိႏိၵယ၊ ယူေက၊ အီတလီ၊ ဗီယက္နမ္၊ စကၤာပူ၊ ထုိင္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ေဟာင္ေကာင္၊ မေလးရွား၊ သီရိလကၤာ၊ အင္ဒုိနီးရွားနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စတဲ့ႏုိင္ငံေတြက ကုမၸဏီ ကုိယ္စားလွယ္ေတြပါ” ဟု CMT ကုမၸဏီမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရိွသူ အရာရိွတဦးက ဆုိသည္။

တက္ေရာက္လာမည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ၂၂ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ စုိက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းမ်ား က႑အတြက္ ျဖစ္သည္။ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း မွာ စီးပြားေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းၾကီးမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ အတုိင္ပင္ခံမ်ား၊ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ကုမၸဏီမ်ားမွ ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

“က်န္တဲ့ ကုမၸဏီေတြကေတာ့ ေရနံနဲ႔ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းက ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အိမ္ျခံေျမဆုိင္ရာ က႑က ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ သတၱဳ တူးေဖာ္ေရးနဲ႔ စြမ္းအင္က႑က ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းစီ၊ ဆက္သြယ္ေရးက႑က ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ အျခား က႑စုံက ၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိပါတယ္” ဟု CMT အရာရွိက ဆုိသည္။
newmyanmarinvestmentsummit2012project
အစည္းအေဝးတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အဓိက စိတ္ဝင္စားမည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒသစ္၊
ေျမယာ အသုံးျပဳခြင့္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ေငြေၾကးက႑၊ ႏုိင္ငံျခား ေခ်းေငြတုိ႔အျပင္
ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားတြင္ အစုရွယ္ယာ ဝယ္ယူခြင့္၊ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိယ္စား
ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ကုိယ္စားျပဳ လုပ္ကုိင္ႏုိင္မည့္ အတိုင္းအတာႏွင့္ မည့္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က႑မ်ားတြင္
ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ဖုိ႔ လုိမလုိ စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးဖြယ္ရိွသည္ဟု ဆုိသည္။

အဆုိပါ အစည္းအေဝးတြင္ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနမွ ဒုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ကံေဇာ္ က အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားမည္ ျဖစ္သည္။

၎ေနာက္ ‘ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒသစ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား’ အေၾကာင္းကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္/ခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး က ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ စက္မႈဝန္ၾကီးဌာနမွ ဒုညႊန္/မႈး ေဒၚတင္တင္ထူး၊ စြမ္းအင္စီမံကိန္း ဌာနမွ ညႊန္/ခ်ဳပ္ ဦးထင္ေအာင္၊ သတၱဳတြင္း ဝန္ၾကီးဌာနမွ ညႊန္/မႉး ဦးဝင္းထိန္ႏွင့္ ညႊန္/မႈး ဦးေက်ာ္သက္တုိ႔လည္း စာတမ္းမ်ား ဖတ္ၾကားၾကမည္ ျဖစ္သည္။

အစည္းအေဝးၿပီးေနာက္ ဖက္စပ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေၾကာင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ အာရွပစိဖိတ္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္ ေရွ႕ေန Alessio Polastri က ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။

“ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီေတြက ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ျပည္တြင္း စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ကုမၸဏီႀကီးေတြ၊ ကုိယ္စားလွယ္ႀကီးေတြနဲ႔ ျဖန္႔ခ်ိေရး ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံျပီး ဖက္စပ္ကုမၸဏီ တည္ေထာင္လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ ေဆြးေႏြးတာေတြ လုပ္ပါလိမ့္မယ္” ဟု ေဟာင္ေကာင္ အေျခစုိက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပး ကုမၸဏီ Bagan Capital မွ ဒါ႐ုိက္တာ မစၥတာ အီဗလင္ ပက္ေကာ့ က ဆုိသည္။

ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီ တည္ေထာင္ လုပ္ကုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ သင့္ေတာ္မည့္ ဖက္စပ္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ အသိပညာ အတတ္ပညာဆုိင္ရာ မူပုိင္ခြင့္မ်ား၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဖက္စပ္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးမႈဆုိင္ရာမ်ား၊ ကုိယ္စားလွယ္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း ျဖန္႔ခ်ိေရးဆုိင္ရာ မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးဖြယ္ ရိွေၾကာင္း မစၥတာ အီဗလင္ ပက္ေကာ့ က ဆုိသည္။

ျမန္မာ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အေျခခံ တည္ေဆာက္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပ္တန္း
ေဆြးေႏြးပြဲ Into Myanmar: Agri Trade, Investments & Infrastructure Global Summit 2012 ကို ဇူလိုင္လ ၂၅ ႏွင့္ ၂၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပရန္ရွိၿပီး အစိုးရ အရာရွိမ်ားႏွင့္ က႑အလိုက္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဇြန္လႏွင့္ ဇူလိုင္လ ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ မဇၥ်ိမ အေနႏွင့္ မီဒီယာ မိတ္ဖက္ အျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment