အျပန္အလွန္ မ်က္ႏွာျမင္ ေျပာဆိုႏိုင္ေသာ အင္တာနက္ဖုန္း ေျပာျခင္း လူႀကိဳက္မ်ားအျပန္အလွန္ မ်က္ႏွာျမင္ ေျပာဆိုႏိုင္ေသာ အင္တာနက္ဖုန္း ေျပာျခင္း လူႀကိဳက္မ်ားအင္တာနက္မွ တစ္ဆင့္ အခမဲ့ဖုန္းေခၚ ဆိုႏိုင္ၿပီး အျပန္ အလွန္ မ်က္ႏွာျမင္ ေျပာဆိုႏိုင္ ေသာ အင္တာနက္ဖုန္း ေျပာဆို ျခင္း၊ လူႀကိဳက္ မ်ားလာျပန္ၿပီ ျဖစ္သည္ဟု သံုးစြဲသူ မ်ားႏွင့္ ဖုန္း ေခၚဆိုရန္သံုးသည့္ အသံုးျပဳသူ မ်ားကေျပာသည္။ အဆိုပါ ေapplication မွာTango ျဖစ္ၿပီး အ႐ုပ္ ပါျမင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သံုးစြဲသူ မ်ား ပိုမိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သံုးစြဲသူမ်ားက ေျပာ သည္။
ယခင္က အြန္လိုင္းေပၚမွ တစ္ဆင့္ အခမဲ့အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ Viber application ကိုသံုးစြဲရာမွ ယခု ေနာက္ပိုင္းတြင္ အ႐ုပ္ပါ ျမင္ရ သည့္Tango ကို အသံုးျပဳမႈ မ်ား ျပားလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
မိုဘိုင္းဖုန္း အေရာင္းဆိုင္တစ္ ဆိုင္က “မိုဘိုင္းဖုန္းနဲ႔ အင္တာ နက္ရွိတဲ့ေနရာမွာအခမဲ့သံုးႏိုင္တဲ့ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ေတြ အခုကလူေတြသံုးလာတာမ်ားပါတယ္။ အရင္
တုန္းကViber ကိုသံုးပါတယ္။ အခု ေနာက္ပိုင္းေတာ့Tango ကိုသံုးလာ ျပန္ပါၿပီ။ အဲဒါေတာ့အခု လူႀကိဳက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားေနပါတယ္။ အ႐ုပ္ ပါျမင္ရလို႔ႀကိဳက္ၾကတာပါ။ သံုးေန တာေတာ့ ႏွစ္လေလာက္ရွိပါၿပီ။ ပို ႀကိဳက္တာက အ႐ုပ္ပါျမင္ရလို႔ပါ။ အရင္ Viber သံုးတဲ့သူေတြ ေျပာင္း သံုးေနၾကျပန္ပါၿပီ။ သံုးရတာေတာ့ အင္တာနက္ရွိတဲ့ ေနရာတိုင္းမွာ အရင္လိုသံုးႏိုင္ပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္စလံုး အဲဒီ application ကို ထည့္ ထားမယ္ဆိုရင္ သံုးလို႔ရပါၿပီ။ ဝိုင္ ဖိုင္ရတဲ့ေနရာဆို free သံုးလို႔ရတာ ေပါ့။ မရွိရင္ ဖုန္းမွာ အင္တာနက္ တပ္ထားမယ္ဆိုရင္လည္း သံုးလို႔ ရပါၿပီ”ဟု ေျပာသည္။
ကိုယ္တိုင္အသံုးျပဳသူတစ္ဦး က “ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ အင္တာ နက္ကေန အခမဲ့ဖုန္းေခၚႏိုင္တဲ့ application ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သံုးပါတယ္။ ဖုန္းအခမဲ့ေျပာလို႔ရ တယ္။ ကြ်န္ေတာ္က ႏိုင္ငံျခားကကြ်န္ေတာ့္မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ေျပာတဲ့ အခါသံုးတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္း ေတာ့Tago ကိုသံုးေနပါတယ္။ သူက ႐ုပ္ပါျမင္ရေတာ့ အဆင္ေျပ ပါတယ္။ ပံုၾကည့္ၿပီးေျပာလို႔ရတာ အားသာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္အခု ေတာ့ သံုးေနပါတယ္"ဟု ေျပာ သည္။
အိုင္တီပညာရွင္တစ္ဦးက “အင္တာနက္ကေန ဖုန္းေခၚႏိုင္တဲ့ application ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါ တယ္။ ကိုယ္တိုင္လည္း စမ္းသံုးပါ တယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သံုးျဖစ္ ပါတယ္။ Viber လည္းသံုးပါတယ္။ Tango လည္းသံုးပါတယ္။Tango က ပံုပါျမင္ရေတာ့ သံုးရတာပိုေကာင္း ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အခုေနာက္ ပိုင္းလည္းသံုးတာမ်ားလာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားစမ္းသံုးပါတယ္။ အားသာ ခ်က္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု မတူဘူးေပါ့” ဟ ု ေျပာသည္။

No comments:

Post a Comment