ဆယ္လ္မြန္ငါးနဲ႔မက္ထရယ္ငါးတို႔လိုအိုမီဂါ၃ဖက္တီးအက္စစ္မ်ား
စြာပါဝင္တဲ့ငါးေတြဟာ ႏွလံုး ေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ ေျခကို ေလ်ာ့က် ေစၿပီး
ကိုယ္တြင္း ေရာင္
ရမ္းမႈ ေလ်ာ့နည္းေစကာ ဦးေႏွာက္ရဲ႕
လုပ္ငန္း ေဆာင္တာ ေတြကို ေကာင္းမြန္
ေစပါတယ္။ ငါးမႀကိဳက္လို႔
မစားရင္ အခြံ မာတဲ့ အေစ့အဆန္ ေတြကို စားေပး သင့္ပါ
တယ္။ 

No comments:

Post a Comment