အခန္းထဲတြင္ပင္ ရွာေတြ႔ႏုိင္ေသာ ေအာင္ျမင္ေရး ေသာ့ခ်က္ ၇ ခု၁။ အိမ္ေခါင္မိုး  -- ရည္မွန္းခ်က္ၾကီးၾကီးထားပါ။
၂။ ပန္ကာ        -- တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ရွိပါ။

၃။ နာရီ            -- မိနစ္တိုင္း စကၠန္႔တုိင္းရဲ ႔ တန္ဖိုးကို သိပါ။

၄။ မွန္              -- ဘာလုပ္လုပ္ အရင္ဆံုး ကိုယ့္ကိုယ့္ကို ျပန္သံုးသပ္ပါ။

၅။ ျပတင္းေပါက္  -- ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေလ့လာပါ။

၆။ ျပကၡဒိန္        -- အခ်ိန္နဲ႔ အမွီလိုက္ပါ။

၇။ တံခါးေပါက္    -- အခြင့္အေရးကို လက္မလြတ္ပါႏွင့္။

No comments:

Post a Comment