ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေကာ္ဖီေသာက္သင့္ဟု ဆရာဝန္မ်ားတုိက္တြန္း


ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ပံုမွန္ ေကာ္ဖီေသာက္ျခင္းက အေရျပားကင္ဆာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို (၆၂)ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ သုေတသီမ်ားက ေထာက္ခံခဲ့
Posted on Apr 07 12 - 12:53 AM
ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေကာ္ဖီေသာက္သင့္ဟု ဆရာဝန္မ်ားတုိက္တြန္း
က်န္းမာေရး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေကာ္ဖီေသာက္ျခင္းကို အက်င့္တစ္ခုအေနျဖင့္ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ဆရာဝန္မ်ားက တိုက္တြန္း ေျပာၾကားလုိက္သည္။ ကဖိန္းဓာတ္ႏွင့္ က်န္းမာေရး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ပါက အေရျပားကင္ဆာ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေနအထားႏွင့္ ကင္းေ၀းေစေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ပံုမွန္ ေကာ္ဖီေသာက္ျခင္းက အေရျပားကင္ဆာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို (၆၂)ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ သုေတသီမ်ားက ေထာက္ခံခဲ့သည္။ နယူးဂ်ာစီရွိ ရတ္ဂ်ာအားနက္စ္ မာရီယို ေဆး၀ါးေက်ာင္းမွ ေဒါက္တာ ယိုပင္လူ ဦးေဆာင္ေသာ သုေတသီမ်ားသည္ ၾကြက္မ်ားတြင္ စမ္းသပ္မႈအရ
ယခုအက်ိဳးထူးကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

ျပင္းထန္ေသာ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ကဖိန္းဓာတ္တို႔၏ တြဲစပ္မႈသည္ ေနေရာင္ျခည္ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေရျပားကင္ဆာကဲ့သို႔ ေရာဂါမ်ားကို သိသိသာသာ ကာကြယ္ေပးႏုိင္စြမ္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။ “ဒီေတြ႕ရွိမႈက လူသားေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး က႑မွာ မတူညီတဲ့ ကုထံုးေတြ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္မႈကို အက်ိဳးထူးရွိေအာင္ ကူညီေပးႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းတစ္ခုလို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာ ယိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၾကြက္မ်ားကို လည္ေနေသာ ဘီးမ်ားေပၚ ေျပးခိုင္းၿပီးေနာက္ ကဖိန္းဓာတ္ ျဖည့္တင္းေပးျခင္းျဖင့္ ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခကို သိသာစြာ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာယိုတို႔ သုေတသန အဖြဲ႕က ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Source: DailyMail

No comments:

Post a Comment