ေထာပတ္သီးစားျခင္းက အ႐ြယ္တင္ႏုပ်ဳိေစႏုိင္


ေထာပတ္သီးကမူ ဆဲလ္အဖြဲ႕အစည္းထိ အက်ံဳး၀င္ သက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ သဘာ၀ သတၱိထူးမ်ိဳး ပိုင္ဆိုင္ထားေၾကာင္း ဇီ၀ဓာတုႏွင့္ ေမာ္လီက်ဴးဆိုင္ရာ ဇီ၀ေဗဒ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းတြင္ အေမရိကန္ သုေတသီ ခရစၥတီယန္ ေကာ္တက္စ္ ရိုဂ်ိဳက ေျပာၾကား
Posted on Apr 26 12 - 05:45 AM
ေထာပတ္သီးစားျခင္းက အ႐ြယ္တင္ႏုပ်ဳိေစႏုိင္
ေထာပတ္သီးသည္ ႏုပ်ိဳက်န္းမာျခင္းအတြက္ သဘာ၀၏ လက္ေဆာင္မြန္ ေဆးေကာင္း၀ါးေကာင္းတစ္လက္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ခႏၶာကိုယ္ကို အႏၱရာယ္ ေပးႏုိင္သည့္ ေမာ္လီက်ဴးမ်ားကို ေထာပတ္သီးက ဖယ္ရွားေပးႏုိင္စြမ္း ရွိေနေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။ အထူးသျဖင့္ အိုမင္းရင့္ေရာ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ ဓာတ္သဘာ၀မ်ားကို ေထာပတ္သီးက ေႏွာင့္ေႏွးေစသလို ႏွလံုးႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါမ်ား မျဖစ္ေအာင္ အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသစ္သီးမွ ထြက္ေသာ အဆီဓာတ္သည္ ခႏၶာကိုယ္ကို အဆိပ္သင့္ေစေသာ ေမာ္လီက်ဴးမ်ားအား တိုက္ဖ်က္ေပးတတ္ၿပီး ဓာတုေဗဒ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေခ်ဖ်က္ေပးႏုိင္သည္။


အိုမင္းရင့္ေရာ္မႈကို တားဆီးေပးသည့္ အာနိသင္သည္ အာလူးႏွင့္ မုန္လာဥနီတို႔တြင္ ေတြ႕ျမင္ရတတ္ေသာ္လည္း ထိုအေနအထားသည္ ဆဲလ္အစုအေ၀းအတြင္း စိမ့္၀င္ႏုိင္ေလာက္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ိဳး မရွိေခ်။ ေထာပတ္သီးကမူ ဆဲလ္အဖြဲ႕အစည္းထိ အက်ံဳး၀င္ သက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ သဘာ၀ သတၱိထူးမ်ိဳး ပိုင္ဆိုင္ထားေၾကာင္း ဇီ၀ဓာတုႏွင့္ ေမာ္လီက်ဴးဆိုင္ရာ ဇီ၀ေဗဒ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းတြင္ အေမရိကန္ သုေတသီ ခရစၥတီယန္ ေကာ္တက္စ္ ရိုဂ်ိဳက ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ “တျခား အစားအေသာက္ေတြက Antioxidantေတြဟာ ဆဲလ္အစုအေ၀းထဲ မထိုးေဖာက္ႏုိင္ဘူး။ ဒီေတာ့ ဆဲလ္က လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္ၿပီး ေသဆံုးသြားတယ္။ တကယ္လို႔ ဆီေတြယိုစိမ့္ေနတဲ့ ေရကန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဆီကို သန္႔စင္ၿပီး ဆီယိုေနတဲ့ အေပါက္ကို မပိတ္ရင္ ငါးေတြက ေသမွာပဲေလ။ ဒီသေဘာပဲေပါ့”ဟု ရိုဂ်ိဳက ဆိုသည္။

ဆဲလ္မ်ား၏ အေျခခံအက်ဆံုး အဖြဲ႕အစည္းထိ ေထာပတ္သီးမွ Antioxidantမ်ားက စိမ့္၀င္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ဆဲလ္မ်ားကို ရွင္သန္ရွည္ၾကာေစေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေထာပတ္သီးသည္ ေသြးေၾကာမ်ား ထိခိုက္မႈႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ႏုိင္ေျခတို႔ကို တားဆီးေပးေၾကာင္းလည္း ရိုဂ်ိဳက ၎၏ သုေတသနအဖြဲ႕ ေတြ႕ရွိမႈမ်ားကို အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပ ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Source: DailyMail

No comments:

Post a Comment