Goal-Line နည္းပညာ အသုံးျပဳသြားရန္ FIFA ဆုံးျဖတ္

Goal-Line နည္းပညာ အသုံးျပဳမႈ အဆင္ေျပေအာင္ျမင္ပါက လာမည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကြန္ဖက္ဒေရး႐ွင္းဖလား (2013 Confederations Cup) ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကမာၻ႕ဖလား (2014 World Cup) ေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲမ်ားတြင္ လည္း Goal-Line နည္းပညာကုိ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္
Posted on Jul 06 12 - 11:51 PM
Breaking News: Goal-Line နည္းပညာ အသုံးျပဳသြားရန္ FIFA ဆုံးျဖတ္
ေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲမ်ားတြင္ ဂုိးဝင္ မဝင္ဆုံးျဖတ္ေပးမည့္ Goal-Line နည္းပညာကုိ လာမည့္ ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌ ျပဳလုပ္မည့္ FIFA Club World Cup ေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲတြင္ စတင္အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း FIFA ယေန႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ကာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။
အကယ္၍ အဆုိပါၿပဳိင္ပြဲမ်ားတြင္ Goal-Line နည္းပညာ အသုံးျပဳမႈ အဆင္ေျပေအာင္ျမင္ပါက လာမည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကြန္ဖက္ဒေရး႐ွင္းဖလား (2013 Confederations Cup) ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကမာၻ႕ဖလား (2014 World Cup) ေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲမ်ားတြင္ လည္း Goal-Line နည္းပညာကုိ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။

No comments:

Post a Comment