လိင္ပညာေပး မဂၢဇင္းအၿဖစ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ညႈိ႕မဂၢဇင္းထုတ္ေ၀ခြင့္ကုိ ရုတ္သိမ္းခဲ့ၿပီး ဂ်ာနယ္၆ေစာင္ကို ေခၚယူသတိေပး

ဖက္ရႇင္မဂၢဇင္းအၿဖစ္ ေလ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း အမႇန္တကယ္ ထြက္ရႇိလာေသာအခါ လိင္ပညာေပးမဂၢဇင္းအၿဖစ္ ထြက္ရႇိခဲ့သည့္ ညႇိဳ႕မဂၢဇင္းအား ထုတ္ေ၀ခြင့္ မႇတ္ပံုတင္ သက္ေသခံလက္မႇတ္အား ၿပန္လည္ရုတ္သိမ္းရန္ ဇန္န၀ါရီ၉ရက္ေန႔က ေနၿပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပံုႏႇိပ္သူမ်ား၊ထုတ္ေ၀သူမ်ား မႇတ္ပံုတင္ႏႇင့္ ၿဖန္႔ခ်ိေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးႀကပ္မႈဗဟိုအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းက ဆံုးၿဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန ၀က္ဆိုက္တြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၉ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။
အဆုိပါမဂၢဇင္းသည္ မူလေလ်ာက္ထားစဥ္က ဖက္ရႇင္ဦးစားေပးအျဖစ္ ေလ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း အမႇန္တကယ္ ျဖန္႔ခ်ီထုတ္ေ၀ေသာအခါ လိင္ပညာေပးအျဖစ္ ထုတ္ေ၀လာသည့္အျပင္ ဓါတ္ပုံႏႇင့္ အေရးအ သားမ်ားမႇာလည္း လိင္ကိစၥကုိ အသားေပးေဖာ္ျပၿပီး စိတ္ကုိႏႈိးဆြရာေရာက္ေစသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ီ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္အတြက္ ပုံႏႇိပ္သူမ်ား၊ထုတ္ေ၀သူမ်ား၊မႇတ္ပုံတင္ႏႇင့္ စာေပစိစစ္ျဖန္႔ခ်ီေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္မႈဗဟုိအဖြဲ႕မႇ ထုတ္ေ၀ခြင့္ မႇတ္ပုံတင္ သက္ေသခံလက္မႇတ္ကုိ ႐ုတ္သိမ္းလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။
ယင္းမဂၢဇင္းအျပင္ မူလေလ်ာက္ထားစဥ္က ခြင့္ၿပဳခ်က္ႏႇင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ အၿခားသတင္းမ်ားကို
ထည့္သြင္းေဖာ္ၿပ ထုတ္ေ၀ေနသည့္ ေႀကာ္ၿငာကမၻာ ဂ်ာနယ္၊ ၿမနႏၵာ ဂ်ာနယ္၊ေသြးသစ္ ဂ်ာနယ္၊ Media One ဂ်ာနယ္၊ The Farmer ဂ်ာနယ္၊ High Speed Car ဂ်ာနယ္မ်ားမႇာလည္း ေခၚယူသတိေပးၿခင္း ခံခဲ့ရၿပီး တစ္လအတြင္း မူလဘာသာရပ္ လမ္းေႀကာင္းအမႇန္အတိုင္း ထုတ္ေ၀သြားရန္႔ ပံုႏႇိပ္သူမ်ား၊ ထုတ္ေ၀သူမ်ားမႇတ္ပံုတင္ႏႇင့္ ၿဖန္႔ခ်ီေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးႀကပ္မႈဗဟိုအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုးၿဖတ္ခဲ့ေႀကာင္း သိရသည္။
ဖက္ရႇင္ဦးစားေပးအၿဖစ္ ေလ်ာက္ထားခဲ့ေသာ ညႇိဳ႕မဂၢဇင္းသည္ မူလေလ်ာက္ထားသည့္ အေႀကာင္းအရာႏႇင့္ ရာႏႈန္းၿပည့္ ကြဲလြဲ၍ လိင္ပညာေပးမဂၢဇင္းအၿဖစ္ ထြက္ရႇိလာေသာ ယင္းမဂၢဇင္းအား တည္ဆဲဥပေဒပုဒ္မ(၁၀) အရ ထုတ္ေ၀ခြင့္ မႇတ္ပံုတင္သက္ေသခံလက္မႇတ္ကို ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ေႀကာင္း သိရသည္။
၂၀၁၂ခုႏႇစ္ ႏို၀င္ဘာ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ၿဖန္႔ခ်ီခဲ့ေသာ ယင္းညႇိဳ႕မဂၢဇင္း ထြက္ရႇိလာခဲ့ၿပီးေနာက္ စာေပေလာကသားမ်ားႏႇင့္ ၿပည္သူလူထုအႀကား ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရႇိခဲ့သည္ဟုလည္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment