အမ်ိဳးသားႀကီးပြားတိုးတက္ေရးကုမၸဏီ ရံုးခ်ဳပ္ေရွ႕တြင္ သံုးနာရီၾကာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္


Photo
7Day News Journal
ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္ မိုးထိမိုးမိေဒသမွ ေရႊလုပ္သား ၄၅ ဦးခန္႔သည္ ယေန႔(ေအာက္တုိဘာ ၂၉) နံနက္ ၉ နာရီမွစတင္၍ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရွိ အမ်ိဳးသားႀကီးပြားတိုးတက္ေရးကုမၸဏီ ရံုးခ်ဳပ္ေရွ႕တြင္ သံုးနာရီၾကာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕ မိုးထိမိုးမိေဒသ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ အႏုိင္က်င့္ဗုိလ္က်ေသာ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားအား အေရးယူေရး၊ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးခုိင္းေစမႈ အေရးယူေရး၊ ကုမၸဏီေၾကာင့္ ဆက္လက္မလုပ္ႏုိင္သူမ်ားအား နစ္နာေၾကးေပးေရး၊ ေရႊလုပ္သားတုိ႔ အေရးေတာ္ပံုေအာင္ရမည္၊ ေရႊျမင္တင္စာခ်ဳပ္အား အျပည့္အ၀ လိုက္နာေရး စသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားကို ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ဲၾကသည္။
ကုမၸဏီဘက္မွလည္း ၄င္းတို႔၏ ရံုးတြင္း ဧရိယာအတြင္း အေခ်ာင္လုိခ်င္စိတ္သည္ မိမိလူမ်ိဳးႏွင့္ တုိင္းျပည္အက်ိဳးကို ထိခုိက္ေစပါသည္၊ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္၊ လူအမ်ားစု၏ဆႏၵကို ေလးစားပါ၊ လူ႔အလုိ နတ္မလိုက္ႏုိင္၊ တရားဥပေဒျဖင့္သာ မွ်တမႈကိုရယူပါ အစရွိသည့္ စာတန္းမ်ားကို ခ်ိတ္ဆြဲထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ၍ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၂ နာရီထိ ျပဳလုပ္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၿပီး နယ္ေျမခံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ဖြဲ႕၀င္အခ်ိဳ႕လည္း လာေရာက္ေစာင့္ၾကပ္ေပးခဲ့သည္။
ဓာတ္ပံု - ထက္ပိုင္ၿဖိဳး

No comments:

Post a Comment