နယ္ေျမမၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ၾကားက ကခ်င္ျပည္နယ္မွ သစ္လံုးမ်ား တ႐ုတ္သို႔ တရားမ၀င္တင္ပို႔ေန


ကခ်င္ ျပည္နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီး နယ္ေျမ မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ တရားမ၀င္ သစ္လံုးတင္ပို႔မႈမ်ားမွာ ပံုမွန္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္ မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီ (EIA) ၏ စစ္တမ္းတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။


တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ေခ်ာင္းတစ္ခုသာျခားေသာ လုိင္ဇာၿမိဳ႕ရွိ တရားမ၀င္ျဖတ္သန္းေသာ လမ္းေၾကာင္းတြင္ တန္းစီ ရပ္နားထားေသာ သစ္လံုးတင္ကားမ်ားကို လက္ညႇိဳးၫႊန္ရင္း ေဒသခံတစ္ဦးက “ဒီသစ္လံုးကားေတြက တ႐ုတ္ဘက္ကို သြားမယ့္ကားေတြ။ စစ္ပြဲေတြျဖစ္ေနတာေတာင္ ဒီကားေတြက အၿမဲသြားေနတာပဲ” ဟု ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လုိင္ဇာၿမိဳ႕ကိုျဖတ္ကာ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ ေမွာင္ခုိတင္ပို႔ေသာ သစ္လံုးကားမ်ားကို အၿမဲလုိလုိ ျမင္ေတြ႕ေနရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကသည္။

“တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနလည္း သစ္လံုးေတြက ထြက္ေနတာပဲ။ ဒါကိုေတာင္ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး သစ္ခိုးထုတ္ေနတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးပဲ” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္လ်က္ရွိေသာ္လည္း နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေန ေသာ ယူနန္ျပည္နယ္သို႔ သစ္အလံုးလိုက္ တင္ပို႔မႈမ်ားမွာ ေန႔စဥ္လုိလိုရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ေမွာင္ခုိလမ္းေၾကာင္းမွ ျဖတ္သန္းကာ အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္ EIA ၏ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေမွာင္ခုိသစ္လုပ္ငန္း (China's trade in illegal timber) စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၂ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းခဲ့ရာမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ႏို၀င္ဘာလက စစ္တမ္းတစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ထုိစစ္တမ္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ယူနန္ျပည္နယ္သို႔ တရားမ၀င္ တင္ပို႔ေနေသာ သစ္လံုးပမာဏမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကုဗမီတာ တစ္သန္းရွိေၾကာင္း ေဖာ္
ျပထားသည္။ EIA ၏ ႏုိ၀င္ဘာလက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ထုိစစ္တမ္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း ကခ်င္
ျပည္နယ္အတြင္းမွ သစ္ေတာမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေစ်းကြက္ကို ျဖည့္ဆည္းေနရသည့္အတြက္ အဆိုး၀ါးဆံုး အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သံုးသပ္ထားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းမွ ယူနန္ျပည္နယ္သို႔ နယ္စပ္မွ တရားမ၀င္ တင္ပို႔ေနေသာ ဂိတ္ငါးခုကုိ စံုစမ္းေထာက္လွမ္း ေတြ႕ရွိခဲ့မႈမ်ားအရ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ေနေသာ သစ္အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ ျပည္နယ္အတြင္း အမ်ားဆံုးေပါက္ေရာက္ေသာ ထင္း႐ွဴး၊ ၀က္သစ္ခ်၊ ဘုဇပတ္စသည့္ သစ္အမ်ိဳးအစားမ်ား အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း EIA စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တရားမ၀င္ သစ္တင္ပို႔မႈကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္
Global Witness အဖြဲ႕က ခန္႔မွန္းသည္မွာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္အတြင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္သို႔ တရားမ၀င္ တင္ပို႔ခဲ့ေသာ သစ္လံုးပမာဏမွာ ကုဗမီတာကိုးသိန္းရွိၿပီး ထုိပမာဏ၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕ကဆုိထားသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကာ သစ္တင္ပို႔ျခင္းမျပဳရန္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္းက သေဘာတူထားခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္နယ္တြင္းျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ထိေရာက္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ယခုႏွစ္မ်ား၌ တရားမ၀င္တင္ပို႔မႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း EIA စစ္တမ္းက ဆုိထားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ယူနန္ျပည္နယ္သို႔ သစ္လံုးမ်ား တရားမ၀င္တင္ပို႔ရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းခဲ့ရာ တရားမ၀င္ ေမွာင္ခုိလမ္းေၾကာင္းမ်ားစြာမွ ခိုးထုတ္ေနသည္ကုိေတြ႕ရၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေတာင္မ်ားတြင္ သစ္ေတာမ်ား မက်န္ေတာ့သေလာက္ ျဖစ္ေနကာ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္ျခမ္း Gaoligong သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရး ေတာတြင္မူသစ္ေတာမ်ား မပ်က္မစီးေအာင္ ပကတိအတိုင္း ထိန္းသိမ္းထားသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္းစစ္တမ္းတြင္ေဖာ္ျပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈဧရိယာမွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ၂၄ ရာခုိင္ႏႈန္းသာက်န္ရွိေတာ့ၿပီး သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္ သစ္အလံုးလုိက္တင္ပို႔မႈကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တားျမစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာ၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

7Day News Journal


No comments:

Post a Comment